Terugbetaal- en retourneringsbeleid

 

Overzicht

Ons restitutie- en retourbeleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds je aankoop, kunnen we je geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel ongebruikt en ongeopend zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Cadeaubonnen komen niet in aanmerking voor een retour. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en contractant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de contractant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de contractant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Uitwisselingen

We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn bij ontvangst. Als je het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op info@hairbyfanny.be en stuur je artikel naar: Hair by Fanny * Bruggestraat 381 - Menen

 

Verzending

Om uw product te retourneren, moet u uw product opsturen naar: Hair by Fanny * Bruggestraat 381 - Menen 

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op uw terugbetaling.

Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het duurt voordat je omgeruilde product bij je is, variëren.

Als je duurdere artikelen retourneert, kun je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel zullen ontvangen.

 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via info@hairbyfanny.be voor vragen over terugbetalingen en retouren.